...

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕​ นางอมรา ศรีสุชาติ และนายธราพงศ์ ศรีสุชาติ (ที่ปรึกษากรมศิลปากร) ร่วมกับนายพรธรรม ธรรมวิมล​ (ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร) เดินทางสำรวจโบราณสถานในอำเภอศรีมโหสถ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕​ นางอมรา ศรีสุชาติ และนายธราพงศ์ ศรีสุชาติ
(ที่ปรึกษากรมศิลปากร) ร่วมกับนายพรธรรม ธรรมวิมล​ (ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร) เดินทางสำรวจโบราณสถานในอำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์​ การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน​ กับสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรีสำหรับเผยแพร่ความรู้และให้บริการ
แด่ผู้มาเที่ยวชม

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)